ÚVOD
KONTAKTY
ODKAZY
GDPR

Služby

Právnické osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Založení společenství vlastníků jednotek

Rodina, majetek a ochrana práv

Převody majetku a úschovy

Ochrana věřitele

Úprava spoluvlastnictví

Manželské majetkové právo

Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Dědické právo

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Pozůstalostní řízení

Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

Zajištění důkazu

Osvědčení o předložení listiny

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Ověření pravosti podpisu - legalizace